Projecten

Projecten

Edukos Advies heeft ervaring met veel verschillende werkzaamheden. Deze zijn onder te verdelen in vijf grote thema’s.

Klik op de cirkels voor voorbeelden van projecten in het desbetreffende thema. 

Voorbeelden van opdrachten

 • Onderwijskundig beleidsadviseur;
 • Extern lid van een examencommissie;
 • Ontwikkelen en implementeren van toetsbeleid;
 • Interim secretaris van een examencommissie;
 • Voorzitter van een opleidingscommissie.

Voorbeelden van opdrachten:

 • Het schrijven van een zelfevaluatie ten behoeve van een visitatie of mid-termreview;
 • Projectcoördinator bij het uitvoeren van een visitatie;
 • NVAO-gecertificeerd secretaris van beoordelingspanels van nieuwe en bestaande opleidingen;
 • Projectleider van clustervisitatie;
 • Ontwikkeling van een nieuwe opleiding.

Voorbeelden van opdrachten:

 • Het (her)ontwikkelen van een onderwijs- en toetsprogramma;
 • Ontwikkelen van een nieuwe opleiding, inclusief bijbehorende aanvraagdocumentie.

Voorbeelden van werkzaamheden:

 • Ontwikkelen toetsbeleid;
 • Ontwikkeling toetsprogramma;
 • Onderzoek naar kwaliteit van toetsing;
 • Certificeren docenten voor een Basis Kwalificatie Examinering (BKE);
 • Ontwikkelen en uitvoeren BKE-programma.

Voorbeelden van opdrachten:

 • Training examencommissieleden in wettelijke taak;
 • Training opleidingsmanagers bij toetsing;
 • Training van docenten voor een BKE-certificering;
 • Training verzorgen aan docenten voor een BKO-certificering.